เลือกใช้อุปกรณ์ปกป้องเฟอร์นิเจอร์นั่งเล่นของคุณ จากรังสี UV

พื้นที่นั่งเล่น
พื้นที่นั่งเล่น

การออกแบบบ้านพักอาศัย และการวางเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสม (Patio area) เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารและจัดการพื้นที่ แต่บ่อยครั้งในการออกแบบมักจะตรงกันข้ามกับความต้องการในการใช้งาน รวมทั้งขัดกับรูปแบบการใช้ชีวิตจริง เนื่องจากความไม่พร้อมของพื้นที่ ส่วนใหญ่การออกแบบบ้านเน้นปกป้องส่วนพักอาศัยจากความร้อนสะสมภายในบ้าน ทำให้บ่อยครั้งที่จุดนั่งเล่นภายนอก มักจะอยู่ทางทิศที่แสงแดดมักจะร้อนแรงเสมอ เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่ ซึ่งเรามักจะมีเฟอร์นิเจอร์ชุดเล็กๆ สำหรับนั่งเล่นในบริเวณนี้

การปกป้องเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่เน้นการใช้ร่มเงาเช่น การใช้ ร่มกลางแจ้ง ที่ใช้วัสดุที่ออกแบบมาให้สะท้อนรังสี UV แม้จะสามารถปกป้องแสงแดดและรังสี UV ส่วนใหญ่ได้ แต่ก็ยังได้รับผลกระทบเนื่องจากรังสี UV ที่สามารถตกกระทบบนวัตถุโดยรอบและสะท้อนกลับเข้ามาจึงต้องมองเรื่องการจัดวางวัตถุรอบๆ ยังมีอีกหลายวิธี เช่น การใช้ ระแนงไม้กันแดด การใช้ กันสาดถาวร และ กันสาดพับเก็บได้ รวมทั้ง หลังคาเปิด-ปิดได้ ซึ่งรูปแบบการจัดการขึ้นอยู่กับงบประมาณ และทำเลที่ตั้ง รวมทั้งความชอบบุคคล และงบประมาณ สำหรับการออกแบบที่ดีและช่วยประหยัดงบประมาณที่สุด คงจะเป็นการใช้ ระแนงไม้ บดบังแสงแดดบางส่วนที่ตกกระทบ หรืออาจจะมีการใช้ไม้ประดับเข้าช่วย ซึ่งข้อดีมีเยอะทั้งความสวยงาม และนับวันเรายิ่งห่างไกลธรรมชาติ การที่เราพยายามสร้างสภาพแวดล้อมให้เต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวช่วยลดความเครียด และให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ในกรณีที่สามารถบดบังไม่ให้คนภายนอกเห็น จะช่วยให้รู้สึกถึงความเป็นส่วนตัว แต่ข้อเสียก็มีเช่นกัน คือ ต้องมีการดูแลต้นไม้อยู่พอสมควร ความเสี่ียงจากสัตว์เลื้อยคลาน การตัดแต่งกิ่งไม่ให้รก ยิ่งระแนงไม้มีความสูงมากเท่าไหร่ และใช้ไม้เลื้อยเข้าช่วยก็ส่งผลให้ความยุ่งยากในการจัดการมากขึ้นตาม เนื่องจากความสูงของระแนงไม้ส่งผลให้การปีนขึ้นไปเช็ค และตกแต่งมีความเสี่ยงมากขึ้น การเลือกใช้ไม้เลื้อยที่ไม่มีกิ่งก้านที่แข็ง และจัดการยุ่งยาก จึงเป็นสิ่งสำคัญ แนะนำไม้เลื้อยที่ค่อนข้างง่ายในการดูแล คือ ม่านบาหลี พวงประดิษฐ์ เล็บมือนาง ลดาวัลย์ และคอนสวรรค์ จันทร์กระจ่าง ใบระบาด พวงแสด มาลัยทอง และสร้อยอินทนิล เป็นไม้เลื้อยที่ได้รับความนิยมใช้ในการตกแต่งซุ้มนั่งเล่น

จุดนั่งเล่น กันแสง UV ด้วยร่มกลางแจ้ง
จุดนั่งเล่น กันแสง UV ด้วยร่มกลางแจ้ง

การเลือกใช้ กันสาดถาวร จะสร้างร่มเงาให้ดีมาก แต่สิ่งที่ต้องคิดถึงรายละเอียดที่ติดตามมาคือ ประเภทวัสดุกันสาด ในกรณีใช้ผ้าใบทำกันสาดถาวร อาจจะไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างใต้กันสาด ผ้าใบจะมีปัญหากับความร้อนจากภายนอกเช่นสะเก็ดไฟ จึงต้องเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเมื่อทำกิจกรรมอยู่ภายใต้กันสาดถาวร เช่น การปิ้งบาบีคิวอาจต้องหันมาใช้เตาแก๊ส หรือเตาไฟฟ้าแทน ซึ่งทำให้ความรู้สึกสนุกสนานในการจัดปาตี้ลดลง ดังนั้นต้องมองถึงประโยชน์การใช้สอยพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากพื้นที่เป็นสิ่งจำกัดที่เราไม่สามารถหาเพิ่มได้ การกำหนดขนาดกันสาดถาวรที่เหมาะสมไม่ให้ร่มเงามากเกินไปจนมืด ไม่ให้น้อยเกินไปจนพื้นที่นั่งเล่นไม่สามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้ รวมทั้งในกรณีที่ต้องใช้พื้นที่ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งขึ้นกับ Life Style ของแต่ละคนการเลือกใช้ กันสาดพับเก็บได้ จะลดช่องว่างของปัญหาเรื่องการทำกิจกรรมภายใต้ได้ค่อนข้างมาก แต่ข้อจำกัดของกันสาดเปิด-ปิดได้ ก็มีเช่น กันสาดพับเก็บได้มีข้อต่อและบานพับขนาดเล็ก เมื่อมีลมกรรโชกแรง หรือฝนตกหนัก จำเป็นต้องพับเก็บไว้เนื่องจากการออกแบบกันสาดพับเก็บได้ ออกแบบมาเน้นปกป้องจากแสงแดด และ UV เท่านั้น ไม่ได้ออกแบบมาให้มีความคงทนต่อลมกรรโชก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กันสาดพับเก็บได้ ดังนั้นเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ที่วางใต้กันสาดพับเก็บได้ ควรต้องสามารถขนย้ายได้ง่าย หรือมีความสามารถในการไม่อุ้มน้ำ ซึ่งจะลดปัญหาในการดูแลได้พอสมควร

หลังคาเปิด-ปิดได้ @Chocolate Factory, Pattaya
หลังคาเปิด-ปิดได้ @Chocolate Factory, Pattaya

ท้ายแต่ไม่ท้ายที่สุด คงเป็น หลังคาเปิด-ปิดได้ จะครอบคลุมและตอบโจทย์ความต้องการส่วนใหญ่ ในกรณีที่เปิดใช้หลังคาก็สามารถกันฝน แสงแดด และรังสี UV ได้ สามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้เต็มพื้นที่ ในกรณีที่จะทำกิจกรรมบางอย่างก็สามารถพับเก็บหลังคาได้ แต่ปัญหาที่มีสำหรับหลายๆ ท่านคือ ราคาติดตั้งที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับทุกรายการดังกล่าวข้างต้นท้ายที่สุด คือ การเลือกใช้วัสดุผลิต เฟอร์นิเจอร์กัน UV ที่สามารถทนทานต่อรังสี UV และไม่อุ้มน้ำ ซึ่งจะตรงประเด็นที่สุด

ดังนั้นการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม กับสถานที่ และ Life Style ส่วนตัว จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่กำหนดผลการใช้งานพื้นที่ ว่าจะสามารถบริหารพื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพ และลดความวุ่นวายในการจัดการเฟอร์นิเจอร์ได้หรือไม่

ซันไชนด์เชดส์(ไทยแลนด์) บริการติดตั้ง กันสาดพับเก็บได้ หลังคาผ้าใบเปิด-ปิดได้
Scroll Up