หลังคาผ้าใบกรองแสงเปิดปิดได้ @พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

ขอขอบคุณ พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ที่ไว้วางใจใช้บริการติดตั้งหลังคาผ้าใบกรองแสง แบบเปิดปิดได้ ของบริษัท Sun Shine Shades (Thailand) Co., Ltd. ของเรา