Tips & Tricks

การดูแลและทำความสะอาด

ผ้ากันสาดซันเบรลล่า

การบำรุงรักษาผ้าอย่างเหมาะสมเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ผ้าซันเบรลล่าอยู่ในสภาพดีและชะลอการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกหรือหนักหน่วงออกไป ทั้งนี้สามารถทำได้โดยการแปรงฝุ่นออกไปก่อนที่จะฝังลึกลงไปในเนื้อผ้า เช็ดให้สะอาดทันทีเมื่อมีสิ่งหกรดลงไปบนผ้า หรือทำความสะอาดเฉพาะจุดทันทีที่มีคราบบนตัวผ้า

เมื่อถึงเวลาที่ต้องทำความสะอาดอย่างทั่วถึงทั้งผืนผ้า ในกรณีที่ขนาดของกันสาดเอื้ออำนวย เราสามารถทำความสะอาดผ้าซันเบรลล่ากับเครื่องซักผ้าในขณะที่ตัวผ้ายังแขวนอยู่บนโครงกันสาด หรืออาจซักทำความสะอาดกับเครื่องซักผ้าหลังจากที่ถอดตัวผ้าออกจากโครงกันสาดเรียบร้อยแล้ว

ในการทำความสะอาดผ้าซันเบรลล่านั้นมีข้อควรระวังดังต่อไปนี้
 • ใช้นำยาซักผ้าที่อ่อนโยนต่อเนื้อผ้า เช่น วูไลท์หรือน้ำยาล้างจานดอว์น
 • ทำความสะอาดด้วยน้ำเย็นหรือเย็นจัด
 • ล้างผ้าด้วยน้ำจนสะอาดดีทั่วทั้งผืนเพื่อชะล้างน้ำยาทำความสะอาดที่อาจตกค้างอยู่ในเนื้อผ้า
 • ผึ่งผ้าจนแห้งเท่านั้น ห้ามใช้ความร้อนกับผ้าซันเบรลล่าโดยเด็ดขาด

การทำความสะอาดผ้าโดยทั่วไปแบบเบาแรง
 • การทำความสะอาดผ้าซันเบรลล่าขณะที่แขวนอยู่บนโครงกันสาด
 • ใช้แปรงปัดฝุ่นให้หลุดออกจากเนื้อผ้า
 • รดน้ำด้วยสายฉีด
 • เตรียมน้ำยาทำความสะอาดด้วยน้ำและสบู่อ่อนอย่างวูไลท์หรือน้ำยาล้างจานดอว์น
 • ทำความสะอาดด้วยแปรงขนอ่อนๆ
 • แช่ผ้าเพื่อให้น้ำยาทำความสะอาดแทรกซึมเนื้อผ้าอย่างทั่วถึง
 • ล้างน้ำจนสิ่งตกค้างต่างๆ จากน้ำยาซักผ้าถูกชะล้างออกไปจนหมดจากเนื้อผ้า
 • ผึ่งให้แห้ง
 • อาจไม่จำเป็นต้องมีการทำรีทรีตเมนต์ผ้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุของตัวผ้า

ถ้าหากว่ายังคงมีรอยเปื้อนต่างๆ ที่ทำความสะอาดออกปรากฏอยู่ คุณอาจผสมน้ำยาซักผ้ากับน้ำยาซักผ้าขาวในขนาดเจือจางเพื่อทำความสะอาดรอยเปื้อนเฉพาะจุด เช่น รอยด่างจากเชื้อรา รอยน้ำไหลผ่าน หรือรอยเปื้อนอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน


การทำความสะอาดสำหรับรอยเปื้อนที่ทำความสะอาดออกได้ยากและรอยด่างจากเชื้อรา

เชื้อราไม่อาจเจริญอยู่บนผ้าซันเบรลล่าได้ อย่างไรก็ตาม รอยด่างจากเชื้อราก็อาจเกิดขึ้นบนฝุ่นหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ที่เกาะติดอยู่บนผ้า


การทำความสะอาดรอยเปื้อนที่ทำความสะอาดออกได้ยาก
 • เตรียมน้ำยาทำความสะอาดซึ่งประกอบด้วยน้ำยาฟอกขาว 1 ถ้วยกับน้ำสบู่อ่อน ¼ ถ้วยต่อน้ำสะอาดหนึ่งแกลลอน
 • แช่ผ้าลงในน้ำยาทำความสะอาดนานประมาณ 15 นาที
 • ทำความสะอาดผ้าด้วยแปรงขนอ่อนๆ
 • ล้างน้ำจนสิ่งตกค้างต่างๆ จากน้ำยาซักผ้าถูกชะล้างออกไปจนหมดจากเนื้อผ้า
 • ผึ่งให้แห้ง
 • ทำความสะอาดซ้ำอีกรอบหากจำเป็น
 • จำเป็นต้องมีการทำรีทรีตเมนต์เพื่อให้ผ้ากันน้ำและรอยเปื้อน

ถ้าหากคุณจะใช้น้ำยาฟอกขาวแล้ว โปรดอย่าลืมป้องกันบริเวณโดยรอบผ้าซันเบรลล่า เนื่องจากพรมหรือผ้าอื่นๆ ที่ไมใช่ผ้าซันเบรลล่าอาจมีปฏิกิริยาในทางตรงกันข้ามต่อน้ำยาฟอกขาวได้

ถ้าหากโครงกันสาดอยู่ในขนาดที่สามารถทำความสะอาดด้วยเครื่องซักผ้าได้แล้ว โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • ใช้สบู่อ่อน
 • เพิ่มน้ำยาฟอกขาว 1 ถ้วยสำหรับรอยเปื้อนที่ทำความสะอาดออกได้ยาก
 • ซักและล้างด้วยน้ำเย็นจัด
 • ผึ่งให้แห้ง ห้ามใช้ความร้อนกับผ้าซันเบรลล่าโดยเด็ดขาด
 • จำเป็นต้องมีการทำรีทรีตเมนต์เพื่อให้ผ้ากันน้ำและรอยเปื้อนหลังจากที่ทำความสะอาดด้วยเครื่องซักผ้า